Menu Zamknij

/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego RES Global Group (dalej Użytkownicy), którego administratorem jest RES Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach.

  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Użytkowników  Serwisu RES Global Group (dalej Serwis) jest RES Polska Sp. z o. o. z siedzibą Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 47, 44 – 121 Gliwice,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 302798, NIP: 9691525536, REGON: 240943365 (dalej Administrator).
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronach Serwisu. Dalsze doprecyzowanie celu może nastąpić w toku prowadzonej przez Użytkownika korespondencji z Administratorem. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody poprzez zaznaczenie okienka o potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszych warunków przetwarzania danych osobowych pod formularzem kontaktowym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, oraz adres e-mail Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach Serwisu. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody będzie równoznaczne z odmową prowadzenia korespondencji z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
  4. W przypadku podania przez Użytkownika w treści wiadomości innych danych osobowych, Administrator nie będzie ich przetwarzał w inny sposób niż poprzez archiwizację wiadomości wysłanej przez Użytkownika.
  5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu. Po zakończeniu korespondencji (załatwieniu sprawy) Użytkownika dane osobowe zostaną usunięte w terminie miesiąca. Dane Użytkownika, w przypadku, gdy brak jest dalszej korespondencji za pomocą Serwisu w okresie miesiąca od zakończenia sprawy, zostają usunięte z upływem tego terminu.
  6. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem, że dane Użytkownika mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych. Wszelkich zmian danych osobowych Użytkownik może dokonać w dowolnym czasie poprzez zgłoszenie ich za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie. W każdym jednak przypadku wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie swoich danych osobowych Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem poprzez email: it (małpa) r-e-s.pl lub telefonicznie: +48 32 231 08 56
  8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego dla ochrony danych osobowych.
  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentowi przysługują prawa wskazane w art. 7 ust. 3, art. 15 – 22, art. 77 RODO.